Adóelkerülés elleni fejlesztések

Az adóelkerülés ellen folytatott küzdelemben a FATCA után újabb nagyágyút vetettek be: az automatikus információcsere globális modelljét, mely 2016. január 1-jétől új jelentéstételi kötelezettséget ír elő a pénzügyi intézmények számára. Az alábbiakban a Deloitte az új szabályozás koncepciója, az ügyfél-azonosítási procedúra és a jelentési adattartalom legfontosabb eltéréseit foglalja össze.

A Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet (OECD) modelljének két eleme van: az illetékes hatóságok közötti együttműködés kérdését érintő modellegyezmény, valamint a jelentéstételi és ügyfél-azonosítási kötelezettséget érintő modellegyezmény (CRS). 2014 októberében több mint 50 ország, köztük Magyarország is aláírta az OECD modell alapján létrehozott, illetékes hatóságok közötti együttműködés kérdését érintő multilaterális egyezményt. Ezzel párhuzamosan, 2014 decemberében az Európai Unió Tanácsa elfogadta a 2014/107/EU irányelvet a 2011/16/EU irányelvnek az adózás területére vonatkozó kötelező automatikus információcsere tekintetében történő módosításáról. Az irányelv a tagállamok számára kötelezővé teszi az OECD modell alkalmazását.

„Az egyezmény alapján az aláíró országok arra vállalnak kötelezettséget, hogy a FATCA jelentéstételi kötelezettséghez hasonló tartalommal egymás adózóinak pénzügyi számlaadataira vonatkozóan adatot cserélnek egymással. Ezzel párhuzamosan az aláíró országok ugyanezzel az adattartalommal jelentéstételi kötelezettséget írnak elő a pénzügyi intézmények számára. A jelentéstételi kötelezettség teljesítéséhez a szabályozás részletes, új ügyfelekre vonatkozó ügyfél-azonosítási, illetve meglévő ügyfelekre alkalmazandó átvilágítási folyamatot határoz meg” – emelte ki Veszprémi István, a Deloitte Adó- és jogi tanácsadási részlegének partnere.

Az új szabályrendszer 2016. január 1-jén lép hatályba, ettől az időponttól kezdődően kell megkezdeni az új ügyfelek CRS szerinti átvilágítását, és ekkortól indul a meglévő ügyfelek átvilágítási folyamata is. Az első jelentéstételi kötelezettséget a 2016-as évre vonatkozóan kell majd teljesíteni.

Komoly változások

Bár az OECD modellje a FATCA szabályozásra épül, a szabályozás koncepciója, az ügyfél-azonosítási folyamat lépései és a jelentés adattartalma között nagyszámú és jelentős eltérés található.

A legjelentősebb különbség, hogy a FATCA szabályozással összehasonlítva sokkal bővebb ügyfélkört érint a jelentéstételi kötelezettség. Míg a FATCA adatszolgáltatás csak az amerikai adózókat, illetve az amerikai adóügyi illetőségű, tényleges tulajdonossal rendelkező passzív társaságokat érinti, addig a CRS alapján minden olyan ügyfél számlája jelentendő, aki az egyezményt aláíró országok valamelyikében adóügyi illetőséggel rendelkezik. Jelentendő számláknak minősülnek ezen felül a passzív társaságok számlái, ha tényleges tulajdonosuk valamelyik aláíró országban adóügyi illetőséggel rendelkezik.

„Mivel az eltérések jelentősek, a meglévő folyamatokat és rendszereket teljes körűen felül kell vizsgálni, a szükséges módosításokat és fejlesztéseket az év végéig el kell végezni. A szabályozás hatályba lépéséig alig több, mint fél év áll rendelkezésre, ezért a korábbi tapasztalatokból kiindulva a felkészülést minél előbb érdemes megkezdeni” – tette hozzá Veszprémi István.

Minden vélemény számít!

Név *
Email *
Weboldal