A budapestieknek kevesebb autójuk van

A gazdasági válság óta kevesebb budapestinek van autója. Egyre több a 60 év körüli autótulajdonos, és egyre nő az autók átlagéletkora is.

A 2008-as kutatás szerint Magyarországon a háztartások 42 százalékának volt autója, ebből 5 százaléknak egynél több autója is volt. Ez az arány 2010-ben elérte a 45 százalékot, egynél több járművel továbbra is a háztartások 5 százaléka rendelkezett.

A 2012-ben és 2014-ben továbbra is 40 százalék volt az autós háztartások száma, azonban fogyni kezdett a több járművet használók aránya: 2012-ben 4, míg 2014-ben már csak 2 százalék több járműves háztartás volt Magyarországon.

2008 óta a legkevesebb autó tehát két évvel ezelőtt, 2014-ben volt, ekkor a háztartások összesen 42 százaléka rendelkezett saját járművel. Idén ez az arány ugyan 44 százalék, ezen belül azonban 1 százalékkal csökkent az egy autóval rendelkezők (39 százalék), míg 3 százalékkal nőtt a több autóval rendelkezők (5 százalék) aránya – derül ki a Robert Bosch Kft. és a Medián Közvélemény- és Piackutató Intézet közös kutatásából.

Rendkívül érdekes tendenciát mutat az életkor szerinti autóhasználati megoszlás: a statisztika azt mutatja, hogy Magyarországon 2008 óta kisebb ingadozásokkal a 30 és 49 év közöttiek közül kevesebben, a 60 év felettiek közül viszont többen rendelkeznek autóval. A 2008-as kiinduló kutatás eredményei szerint a 30 és 39 év közöttiek 53, 2010-ben 57, 2012-ben 59, 2014-ben 54, idén pedig csak 51 százaléka vallotta magát járműtulajdonosnak. Ugyanez az arány a 40 és 49 év közöttiek körében összességében szintén csökkenő tendenciát mutat: 2008-ban 58 százalék, 2010-ben 60 százalék, 2012-ban 55 százalék, 2014-ben 51 százaléka, idén pedig 54 százalék.
Miközben a vidéki városokban és a községekben élők körében a járműtulajdonosok aránya enyhe emelkedést mutat (vidéki városokban élők között 2008-ban 41 százalék, 2016-ban 46 százalék, községekben élők között 2008-ban 43 százalék, 2016-ban 46 százalék rendelkezett autóval), addig Budapesten nagyon határozottan az autótulajdonosok számának csökkenése figyelhető meg. 2008-ban a fővárosiak 42 százaléka, 2010-ben és 2012-ben 44 százaléka, 2014-ben már csak 40 százaléka, idén pedig mindössze 35 százaléka nyilatkozott úgy, hogy rendelkezik saját személygépjárművel.

Statisztikai értelemben kiugróan érzékelhető a hazai autópark átlagéletkorának növekedése: míg 2008-ban 10 év volt a hazai autóállomány átlagéletkora, 2016-ra már 13,2 évre „öregedett”.

Kis mértékben növekedett 2008 óta a 6 és 10 éves kor közötti autók aránya (2008: 30 százalék, 2016: 33 százalék), míg igen nagy mértékben nőtt az idősödő, 11 és 20 év közötti járműállomány: 2008-ban a megkérdezettek 34, idén csaknem fele (49 százalék) jár korosodó autóval. Az igazán öreg, 20 év feletti autóval rendelkezők aránya keveset változott, 2008-ban 6, idén 7 százalék.

Az iskolai végzettség szerinti megoszlás 2008-as és idei eredményeinek összehasonlítása valószínűleg az előzőekhez hasonlóan érdekes tendenciákra utal: kis mértékben, de statisztikailag értékelhetően a legmagasabb iskolai végzettséggel fordítottan nő az autótulajdonosok aránya.
2008-ban a 8 általános iskolai végzettségűek 15, idén 18 százaléka, a legfeljebb szakmunkásképzőt végzetteknek 2008-ban 45, idén 42 százaléka, a legfeljebb érettségizetteknek 2008-ban 54, idén pedig 53 százaléka rendelkezik autóval. Az autótulajdonosok arányának visszaesése a diplomások között a leghatározottabb: míg 2008-ban 66, addig idén már csak 62 százalék ez az arány.
Forrásorigo.hu

Minden vélemény számít!

Név *
Email *
Weboldal