A devizahiteles törvény megszületett

Péntek délután megjelent a Magyar Közlönyben a Kúriának а pénzügyi intézmények fogyasztói kölcsönszerződéseire vonatkozó jogegységi határozatával kapcsolatos egyes kérdések rendezéséről szóló törvény.

A jogszabályt utolsó nyári ülésnapján, július 4-én fogadta el a Parlament és július 11-én szignálta Áder János államfő. A jogszabály a kihirdetést követő nyolcadik napon, azaz július 26-án lép majd hatályba.

A törvény hatálya a 2004. május elseje és a törvény hatálybalépésének napja között kötött fogyasztói kölcsönszerződésre terjed ki. ( A végtörlesztett hitelszerződésekre azonban nem, és azokra sem, akik kölcsönszerződését a Nemzeti Eszközkezelő rendezte.) E törvény alkalmazásában fogyasztói kölcsönszerződésnek minősül a pénzügyi intézmény és a fogyasztó között létrejött deviza alapú (devizában nyilvántartott vagy devizában nyújtott és forintban törlesztett) vagy forint alapú hitel- vagy kölcsönszerződés, pénzügyi lízingszerződés, ha annak részévé árfolyamrészt vagy egyoldalú szerződésmódosítás lehetőségét tartalmazó szerződéses kikötést is tartalmazó általános szerződési feltétel vagy egyedileg meg nem tárgyalt szerződési feltétel vált.

Mivel a törvény kimondja, hogy az egyoldalú szerződésmódosítás lehetőségét tartalmazó fogyasztói kölcsönszerződésnél tisztességtelen az annak részét képező egyoldalú kamatemelést, költségemelést, díjemelést lehetővé tevő szerződéses kikötés – az egyedileg megtárgyalt feltétel kivételével -, a pénzintézetek mehetnek a bíróságra. Erre a pénzügyi intézménynek július 26-tól harminc nap áll majd rendelkezésükre. E perek a Fővárosi Törvényszék kizárólagos hatáskörébe és illetékességébe tartoznak. A törvény azt is kimondja, hogy amennyiben a per bonyolultsága indokolja, az elsőfokú bíróság a tárgyalás megkezdése előtt elrendelheti, hogy a perben három hivatásos bíróból álló tanács járjon el; továbbá a bíróság a keresetet harminc napon belül bírálja el.

Az Országos Bírósági Hivatal (OBH) korábban bejelentette, hogy bár augusztus 20-ig törvénykezési szünet van a bíróságokon, a devizahiteles perekben folyamatosan dolgoznak majd. Az OBH a bírósági szervezetet érintő szükséges intézkedéseket előkészítette a megfelelő létszám biztosításához, valamint folyamatos intézkedés van az ügyintézéshez szükséges tárgyi feltételek biztosítása érdekében is. Rövid idő alatt több száz ügy azonnali, egyszerre történő intézését kell ellátnia a három érintett bíróságnak (Fővárosi Törvényszék, Fővárosi Ítélőtábla, Kúria) úgy, hogy a folyamatban lévő ügyek zökkenőmentes kezelését szintén biztosítaniuk kell.
A pénzügyi intézményeknek a törvény hatályba lépése után kilencven napon belül kell átszámolniuk a folyósítás és a törlesztés összegét visszamenőleg. Az átszámítás alapján a fogyasztóval külön törvényben meghatározott módon kell elszámolniuk a pénzintézeteknek.

A pénzügyi intézményeknek a törvény hatályba lépését követő 30 napon belül meg kell vizsgálniuk a fogyasztói kölcsönszerződés részévé váló azon általános szerződési feltételeket (ászf), amelyekben szerepel az egyoldalú szerződésmódosítást lehetőségét tartalmazó kikötés. Az intézményeknek az MNB-hez kell bejelenteniük az ászf-et, és nyilatkozniuk kell arról, hogy az azokban foglalt szerződéses feltételeket tisztességesnek vagy tisztességtelennek tekinti-e.
Forrás: napi.hu

Minden vélemény számít!

Név *
Email *
Weboldal