Kimentek az elszámolólevelek

A bankoknak március 1. és április 30. között kell postára adniuk a devizahitelesek tájékoztató leveleit.  Mi a teendő? Miről kell tudnia egy érintett ügyfélnek?

Amennyiben Önnek érvényben lévő, a forintosításban és/vagy az elszámolásban érintett hitelszerződése van, jelenleg nincsen teendője.
Amennyiben deviza alapú kölcsönszerződése van, a bank 2015. március 1. és április 30. között postázza Önnek az elszámoló levelet. Ebben részletesen szerepel, hogy milyen döntési lehetőségei vannak, illetve ezekben az esetekben milyen teendői lesznek.

Ezek a legfontosabb dátumok
2015. január 1. Az árfolyamot a deviza jelzáloghiteleknél a törvényben meghatározottak szerint rögzítették (256,47 forint/svájci frank; 308,97 forint/euró), ami a továbbiakban nem változik.
2015. február 15-től A bankok a februári törlesztőben már a fair banki törvényben meghatározott forint fair kamatot alkalmazzák.
2015. február 1. és március 31. között Valamennyi deviza alapú hitelügylet elszámolása megtörténik. Az elszámolást követően kizárólag a jelzáloghiteleket forintosítják. A hitel már a végleges kondíciókat veszi fel.
2015. március 1. és április 30. között A bankok kipostázzák az érintetteknek az elszámoló levelet.

Hogyan számol a bank?

1. lépés: a bank a folyósított hitelösszeget az MNB középárfolyamán újraszámolja, tehát úgy számolja ki, mintha árfolyamrés nélkül történt volna a folyósítás. Ebből adódik egy olyan különbözet, amellyel az ügyfelek túlfizették az adott törlesztést.
2. lépés: a bank a hitelfelvétel óta eltelt időszak minden hónapjára kiszámolja a különbözetet az adott hónapban megtörtént tényleges befizetés, valamint az MNB-középárfolyam és a tisztességes kamat alapján kiszámolt fizetési kötelezettség között. Ez a kamatemelésekből és az árfolyamrésből adódó túlfizetéseket jeleníti meg.
3. lépés: az így kiszámolt túlfizetést minden hónapban levonják a tőkéből és a következő hónapra teljesítendő fizetési kötelezettség összegét a módosult tőketartozás alapján határozzák meg.
4. lépés: a következő hónapban ugyanígy kiszámolják a különbözetet a megtörtént tényleges befizetés, valamint a már csökkentett tőke, az MNB-középárfolyam és a tisztességes kamat alapján, a túlfizetést pedig ismét levonják a tőkéből.
5. lépés: a bank a számításnál – a jogszabály szerint – figyelembe veszi a visszatérítés mértékét csökkentő tényezőket is (ügyfélnek nyújtott korábbi kedvezmények, például ha tőkét, kamatot, díjat engedett el, vagy kedvezményes árfolyamot alkalmazott).
6. lépés: miután a hitelszerződés minden egyes hónapjára megtörtént a számolás, kijön a végleges különbség a ténylegesen megtörtént befizetés, valamint a tisztességes befizetési kötelezettség között: ez a fogyasztói követelés, amelyet visszajár az ügyfélnek.
7. lépés: az elszámolást követően fennálló tartozásokat frankhiteleknél 256,47, euróhiteleknél pedig 308,97 forintos árfolyamon váltják át a bankok forintra. Ennek eredményeként az elszámolás során csökkentett tartozás forintösszege várhatóan tovább csökken.

Megjött a levél

Az elszámolólevél kézhezvételét követően több lehetőség közül is választhat az érintett ügyfél. Az elszámolás és a forintosítás során a bankok a jogszabályok és az MNB által előre meghatározott képletek alapján járnak el. A tájékoztató levelek adattartalmát is előre meghatározta a jegybank, így az ügyfelek biztosak lehetnek abban, hogy az elszámolásuk pontos, és szabályos. Ám mégis van lehetőség további, részletesebb, személyre szabott információt kérni az elszámolással és forintosítással kapcsolatosan.

1. Ha az ügyfél egyetért: Amennyiben az ügyfél elfogadja a bank által küldött elszámolást és szerződésmódosítást, akkor nincs további teendője, megkapja a visszatérítést, illetve a kölcsönszerződése az új, kedvezőbb feltételekkel megy tovább.

2. Ha az ügyfél szeretne elmélyülni: Az Erste Bank ügyfelei az elszámolással összefüggő részletes és teljes körű adatszolgáltatást az erre a célra létrehozott internetes felületen (www.forintositas.hu) egyedi belépési kód segítségével tudják megtekinteni. De minden bank köteles az ügyfelek kérdéseire választ adni.

3. Ha az ügyfél panaszt tesz: Amennyiben az elszámolásban vagy a szerződésmódosításban számszaki hibát talál, akkor a banknál panaszt tehet. Ezt kizárólag írásban, az elszámolólevél kézhezvételét követő 30 napon belül lehet megtenni. (Ha az ügyfél a panasz benyújtásában akadályoztatva volt, a panaszt az akadály megszűnésétől számított 30 napon belül, de legkésőbb a panasz benyújtására nyitva álló határidőt követő 90 napig nyújthatja be.) A késve érkező panaszt elutasítják, az időben megküldött panaszt viszont 60 napon belül írásban megválaszolják a bankok.

A panaszra érkezett banki válasz átvételétől számított 30 napon belül az ügyfél a Pénzügyi Békéltető Testülethez (PBT) fordulhat, ha:

  • úgy véli, hogy a bank számolási hibát vétett,
  • nem kapott elszámolást, de a banknak az adós szerint elszámolási kötelezettsége van feléje,
  • a 30 napos határidő elmulasztása miatt utasították el a panaszt, ám az adós úgy véli, hogy határidőn belül élt panasszal.
  • A PBT határozatának közlésétől számított 30 napon belül mind az ügyfél, mind a bankok polgári nemperes eljárás keretében kérhetik a bíróságtól a határozat megváltoztatását.

Mi van, ha nem érkezik meg a levél?

Ha a bankok már valamennyi érintett ügyfél részére megküldték az elszámolást, ennek tényét 15 napon belül az internetes honlapjukon közzéteszik és valamennyi bankfiókjukban kifüggesztik. Amennyiben eddig az időpontig nem érkezik meg a levele, azonban úgy gondolja, hogy jogosult az elszámolásra, akkor a bank honlapján történő közzétételt követő 60 napon belül lehet panaszt benyújtani erről a bankhoz.

 

Forrás: napi.hu

Minden vélemény számít!

Név *
Email *
Weboldal