Magyarország politikai térképe

Egyre tisztábban látszik a társadalmi széttöredezettség Magyarországon – áll a Policy Solutions és a GfK Hungária Piackutató nagymintás kutatásában.

A tanulmány szerint ennek ékes példája, hogy lassan egy évtizede nem érti a baloldal saját szavazói mozgatórugóit és értékrendjét. A Jobbik képes volt a baloldalinak tartott társadalmi csoportokat is megszólítani. A Fidesz is igen eltérő politikát folytat attól, amit a hagyományos konzervatív társadalmi rétegekre épülő párttól várnánk. Húsz társadalmi csoportot különböztettek meg, amely nem fedi le a társadalom egészét, de jó közelítést ad arra, hogy milyen szubkultúrákból állnak az egyes pártok választói.

Falusi munkáslányok
A legnépesebb Fidesz-szimpatizáns csoport, a minta 7 százalékát teszik ki. Inkább fiatalos csoport, falvakban laknak. Elsöprő többségük házas. Döntően maximum középfokú végzettséggel, érettségivel, szakmunkás-bizonyítvánnyal rendelkeznek. Átlagosnál alacsonyabb jövedelműek, de nem néllkülöznek.

Fiatal vidéki melósok
Jobbik szavazók, a minta 13 százaléka. Főként 30–44 év közöttiek, falvakban, kisebb városokban élnek. Magas az egyedülállók és az együttélő, nem házasok aránya. Döntően középfokú végzettségűek, sokuk még tanuló. Átlagjövedelműek, kétharmaduk nehezen jön ki a fizetéséből, olcsóbb ingatlanokban élnek.

Városi kisnyugdíjasok
MSZP-DK-szavazók, a minta 7 százaléka. Főként nők, 45 év felettiek, magas a nyugdíjasok aránya. Budapesten és a megyeszékhelyeken élnek, főként házasok, magas az özvegyek, elváltak aránya. Alacsonyan iskolázottak, jövedelmük az átlagosnál rosszabb, felújítatlan panellakásban, szegénynegyedben élnek.

Pragmatikus városi értelmiség
Együtt-PM-szavazók, a minta 2 százaléka. Többségűk nő, inkább középkorúak, idősebbek. Az egyik legkevésbé falusias csoport. Többségük diplomás, főként az állami szférában dolgoznak, irodai munkakörben. Jövedelmük kifejezetten magas. Náluk a legjellemzőbb a családi házas környezet, polgári lakás.

A nélkülöző munkások
Nem szavazók, nem rendelkeznek egyértelmű politikai preferenciával, majdnem minden ötödik ember idetartozik. Túlnyomórészt fiatalokból vagy a középgenerációból állnak. Főként községekben laknak, magas az alapfokú képzettségűek aránya. Ez a legszegényebb csoport, faluvégi, rossz házakban élnek.

Konzervatív középosztály
Ez a fideszes csoport a minta 4 százalékát teszi ki. Főként férfiak, 60 év felettiek, a nagyobb városokban élő házas vagy már özvegy emberek. Többségük diplomás, az átlagnál kétszer nagyobb arányban dolgoznak vezető vagy értelmiségi munkakörben, átlagnál valamivel magasabb jövedelműek.

Radikális elit
A Jobbik-szavazók egy kisebb közössége, a minta 1 százaléka. Háromszor több körükben a férfiak aránya, mint a nőké, a legfiatalabbak és a legidősebbek vannak a legnagyobb arányban, főként megyeszékhelyeken, vidéki városokban élnek. Magasan iskolázottak, sok a vezető beosztású, magas jövedelműek.

Balliberális értelmiség
Szűk balodali-szimpatizáns csoport, DK-szavazók, a minta 1 százaléka. Főként budapesti idős férfiak, főleg házasok, esetleg özvegyek, elváltak. Magasan iskolázottak, kiemelkedően magas a vezető pozícióban levők aránya. A legmagasabb jövedelműek közé tartoznak, a legnagyobb megtakarításokkal rendelkeznek.

Elszegényedő középosztály
A minta 6 százalékát kitevő baloldali bizonytalan szavazó, kötődésük nem túl erős egyik párthoz sem. Főként 45–59 év közöttiek, megyeszékhelyeken, Budapesten élnek. Gyakori a „vadházasság”. Érettségizettek, kiemelkedő az inaktívak aránya. Jövedelmük átlag alatti, panelban, régi társasházban élnek.

A nagyvárosi pályakezdők
Nem szavazók, ez a legfiatalabb közösség, többségük 18–29 év közötti férfi, jellemzően budapestiek, sokan városiak. Igen ellentétes képzettségűek, sokan alapfokú képzettségűek, de sok a diplomás is közöttük, sokan még tanulnak. Háztartásuk jövedelme enyhén átlagon felüli, kényelmesen kijönnek belőle.

Jómódú vidéki misejárók
Jól elkülöníthető, viszonylag kis fideszes csoport, a minta mintegy 2 százaléka. Főként férfiak, jellemzően 45 év felettiek, városokban családi házas környezetben élnek. Házasok. A csoportok közül a második legnagyobb jövedelműek, jelentős megtakarításokkal, dipomások, magas pozícióban dolgoznak.

Az előző rendszer elitje
Nagy a hasonlóság a balliberális értelmiséggel, MSZP-szavazók, a minta 1 százaléka. Főként 60 év feletti férfiak, a megyeszékhelyeken, Budapesten laknak. Magasan iskolázottak. Jövedelmük átlag feletti, de nem kiemelkedő, negyedük nehezen jön ki a nyugdíjából. Panelban, társasházban, esetleg polgári lakásban élnek.

Fiatal városi fehérgallérosok
Az LMP-szavazók nagyobb tömbje, a minta 2 százaléka. Főleg fiatalok, középkorúak, Budapesten, a megyeszékhelyeken élnek. Kiemelkedően magasan képzettek, főként értelmiségiek, sok a vezető beosztású vagy irodai alkalmazott. Kifejezetten jó anyagi körülmények között élnek, jellemzően családi házban, villában, emeletes vidéki házban élnek.

A vidéki (rejtőzködő) elit
Bizonytalan, rejtőzködő csoport, a minta 1 százaléka. Főként középkorúak, 60 év felettiek, többségük vidéki városban él. Döntően házasok. Itt vannak a legmagsabban iskolázottabbak, aki még dolgozik, vezető beosztásban van, vagy értelmiségi szakmában. Az egyik legtehetősebb réteg, sok megtakarítással.

Az elszegényedő falusiak
Nem szavazók, a minta 6 százaléka, alsó középosztálybeli csoport. Főként 30–44 év közöttiek, döntően falvakban élnek, magas körükben a gyermekvállalási kedv. Főként szakmunkásképzőbe jártak. Jövedelmük jelentősen elmarad a többi csoporttól, jelentős tartozásaik vannak a közművek felé.

Vallásos falusi asszonyok
Népes fideszes csoport, a minta 7 százaléka. Főként 45 év feletti nők, jelentős számban (rokkant)nyugdíjasok, vidéki városokban, falvakban, panelban, falusi kockaházban élnek. Többségük házas. Sokan állami alkalmazottak, fizikai munkások. Nehezen jönnek ki a jövedelmükből, díjhátralékuk van, de nem nélkülöznek.

Régi munkásosztály
Inkább MSZP-szavazók, a minta 2 százaléka. Nagymértékben hasonlítanak a városi kisnyugdíjasokra, de inkább vidékiek, valamivel iskolázottabbak. Főként 60 év feletti férfiak, kisebb városokban, megyeszékhelyen laknak, házasok. Érettségizettek vagy szakmunkás képesítésűek. Nehezen jönnek ki a jövedelmükből.

A dolgozó középgeneráció
LMP-szavazók, a minta 1 százaléka. Döntően férfiak, zömük 30 és 44 év közötti, Budapesten, a megyeszékhelyeken élnek. Az átlagnál több a körükben az egyedülálló, sokan együtt élnek valakivel, de nem házasok. Alapfokú képzettségűek, sokuk még tanul. Jövedelmük magasabb az átlagnál, de nehezen jönnek ki belőle.

Az apolitikus középosztály
Rejtőzködő, bizonytalan csoport, a minta 7 százaléka. Az átlagnál fiatalabbak, 18–29 év közöttiek, enyhe többségük férfi. Főként vidéki városokban élnek. Az átlagosnál kissé iskolázottabbak, irodai, szolgáltatóipari munkát végeznek. Jövedelmük kifejezetten alacsony, vidéki családi házban, kockaházakban laknak.

Feltörekvő fiatalok
Nem szavazók, a megkérdezettek 3 százaléka, férfi többséggel. Fiatalok és középkorúak, főként vidéki városban élnek családi házban. Kifejezetten iskolázott réteg, felük diplomás, háromnegyedük dolgozik, magas az értelmiségiek és a vezetőként dolgozók aránya. Többségük kényelmesen megél a jövedelméből.

Szerző: Éber Sándor (vg.hu)

BankWeb kiegészítés:

Számomra a fenti “csinált” kategóriákban az az érdekes, hogy sehol sem látni egységes, nagyobb társadalmi csoportot, továbbá, hogy jelentős pártpreferenciát meghatározó, csoportosítást képző elem a vallás és a jövedelem.

Az a kérdés, hogy a vidéki, szegény, elégedetlen csoportokat, – akik korábban jelentős számban inkább nem szavaztak – ki fogja tudni megfelelő módon megszólítani. Döbbenet, hogy a baloldal erre mennyire nem képes, a Jobbik milyen jelentős mértékben erősödik és a FIDESZ milyen kényelmessé vált.

One thought on “Magyarország politikai térképe

  1. l ember

    A kategóriák alighanem cluster-analízissel készültek, tiszta matek alapján, az egyetlen csinált dolog a kérdőív összeállítása, ami alapján a módszer csoportosíotta az adategyedeket, az pedig úgy látom, alapvető demográfiai jellemzőkből áll, nem igazán ideologikus, úgyhogy szerintem ez egy informatív elemzés

Minden vélemény számít!

Név *
Email *
Weboldal