Új országos pénzügyi fogyasztóvédelmi rendszer

 A Magyar Nemzeti Bank (MNB) tovább szélesítette pénzügyi fogyasztóvédelmi csatornáinak számát azzal, hogy április közepétől a fogyasztók immár a megyeszékhelyek kormányablakainál is beadhatják pénzügyi panasszal kapcsolatos beadványaikat. A jegybank és a vele kapcsolatban álló szervezetek tavaly összességében közel 61 ezer darab pénzügyi tárgyú fogyasztói megkeresést kezeltek.

A jegybank eddigi pénzügyi panaszkezelési kommunikációs csatornáinak bővítését, fogyasztóvédelmi partneri kapcsolatainak megerősítését jelenti, hogy – Matolcsy György, az MNB elnöke és Navracsics Tibor miniszterelnök-helyettes, közigazgatási és igazságügyi miniszter együttműködési keretmegállapodásának, illetve a kormányhivatalokkal kötött megállapodásoknak köszönhetően – immár a hazai megyeszékhelyeken, illetve Pest megyében a Vácott található kormányablakok (a kormányhivatalok integrált ügyfélszolgálatai) is átveszik a pénzügyi fogyasztóvédelmi beadványokat, és továbbítják azokat az MNB-nek vagy – szerződéses jogvita esetén – a mellette működő Pénzügyi Békéltető Testületnek. A kormányablakok kijelölt ügyintézői az ügyfél kérésére segítséget is nyújtanak a pénzügyi fogyasztóvédelmi témájú nyomtatványok kitöltésében.


Az MNB tavaly közel 48 000 fogyasztóvédelmi kérelmet, illetve ügyfélszolgálati megkeresést kezelt. A részben ezek nyomán, részben hivatalból indított fogyasztóvédelmi vizsgálatok összességében 206,9 millió forintnyi, pénzügyi szervezetekkel szembeni jegybanki fogyasztóvédelmi bírság kiszabásával zárultak. A Pénzügyi Békéltető Testület mintegy 4700 szerződéses jogvita rendezésére vonatkozó kérelemmel foglalkozott 2013-ban, a jegybank által finanszírozott pénzügyi tanácsadó irodahálózat pedig közel 8600 pénzügyi tárgyú fogyasztói megkeresést intézett.

Az MNB alapvető stratégiai célja országos lefedettséget biztosító integrált pénzügyi fogyasztóvédelmi rendszer kialakítása saját eszközei és partnerszervezetei segítségével a fogyasztók pénzügyi kiszolgáltatottságának jelentős mértékű csökkentése, a pénzügyi fogyasztóvédelmi jogorvoslati érdekeik érvényesítése érdekében. Ennek fontos eszköze, hogy minden rendelkezésre álló eszközzel szakszerű módon támogassa a fogyasztók panasztételi jogának érvényesülését. E célt szolgálja a panaszkezelési rendszer mostani és a továbbiakban tervezett bővítése is.

Minden vélemény számít!

Név *
Email *
Weboldal