Kelendő a faktoring

A faktoringot igénybe vevő cégek száma tavaly nagyjából változatlan maradt, ám a méret szerinti összetétel jelentősen módosult a válság előtti időszakhoz képest.

Ezzel együtt az igénylő cégek méret szerinti összetétele már nem mozdult el jelentősen tavaly – a forgalom 86 százalékát a kis- és közepes vállalkozások produkálták –, a teljes ügyfélszám pedig valamivel háromezer fölött stagnált.

A Magyar Faktoring Szövetség szerint általános trend, hogy a hitelezési lehetőségek beszűkülésével egyre nagyobb vállalkozások élnek a faktoring lehetőségével, ugyanakkor a korábbi közepes vállalkozások kisvállalkozásokká zsugorodnak, a mikrovállalkozások pedig kényszerűen kiszorulnak a faktoring piacáról. A mikrovállalkozások korábbi 40 százalékos részaránya 2010-ben 12-re zuhant, 2011-ben pedig további 1 százalékpontos csökkenés volt tapasztalható. A középvállalkozások részaránya a 2010. évi 34-ről 32 százalékra mérséklődött, míg a kisvállalkozások és a nagyvállalatok részesedése a teljes forgalomból 1-1 százalékponttal nőtt.

A nemzetközi trendekkel ellentétben a magyar faktoring ágazat több éve stagnáló állapotban volt ,míg aztán 2014-ben közel 14 %-os növekedés valósult meg és 899 md. HUF-ra emelkedett a bruttó faktorált forgalom . A bővüléshez a faktoring szolgáltatásával 2013-ban piacra lépett egyik új banki szolgáltató erőteljes növekedése jelentősen hozzájárult.

Módosult a piac összetétele az egyes ágazatok részesedése alapján is: a faktorált követelések ágazati megoszlásának változása követi az ágazatok nemzetgazdasági arányainak változását. 2006-ban a kereskedelemben tevékenykedő cégek alkották e szolgáltatás derékhadát. 2011-re az iparban tevékenykedő ügyfelek 2010-hez képest további 8 százalékponttal növelték részesedésüket, és 37 százalékos súlyukkal már megelőzték a kereskedelmi követelések faktoringvolumenét, amelynek részaránya 8 százalékponttal csökkent. 2013-tól kissé gyengült az iparhoz tartozó vállalkozások szerepe és a dominancia áttolódott a kereskedelmi ágazat irányába. Emellett hosszútávon folyamatosan erősödik a szolgáltató jellegű vállalkozások részesedése a faktoring finanszírozásból. Az építőipari cégek –annak ellenére, hogy ott jelenleg a fellendülés jelei mutatkoznak- gyakorlatilag kiszorultak a faktoringból az előző, főként a válság éveiben rájuk jellemző komoly pénzügyi kockázatok miatt.

A KKV kör aránya a 2013. évi 72 %-ról 64 %-ra csökkent és ennek megfelelően nőtt a nagyvállalatok részesedése a faktoring szolgáltatásból. Ma már több mint egyharmadát adják a finanszírozott vállalati körnek. Ez utóbbi növekedés pozitív folyamat és megfelel a nemzetközi trendeknek, ugyanakkor sajnálatos, hogy a mikro- és kisvállalkozások köre folyamatosan zsugorodik. 2010-ben még 64 %-át adták a bruttó faktorált forgalomnak, 2014-ben már csak 33%-át.

 

Minden vélemény számít!

Név *
Email *
Weboldal