Országos Betétbiztosítási Alap (OBA)

Az Országos Betétbiztosítási Alap 1993-ban alakult. Az OBA által működtetett intézményesített betétbiztosítás a korábbi állam garanciát felváltva látja el a piacgazdaság keretei között, a betétesek korszerű betétvédelmét. Az Alap működését az 1996. évi CXII.törvény szabályozza.

Nézze meg, hogy a termék, amelyet kiválasztott, az betétvédelem alatt áll-e! Az OBA Igazgatótanácsa 2012. március 1-jétől – a kötelezően használandó betétbiztosítási fogyasztóvédelmi embléma egyidejű bevezetése mellett megszüntette a Betétregiszter kötelező nyilvántartását.  Az ügyfelek ezentúl az adott termék biztosítottságának tényét a banki tájékoztató anyagon elhelyezett fogyasztóvédelmi embléma útján ellenőrizhetik.

Legfontosabb tudnivalók az OBA-ról:

Célja: a hitelintézetek betéteseinek védelme. A hitelintézetek által fizetett rendszeres és kötelező befizetésekből pénzügyi alapot képez, majd az esetleges banki fizetésképtelenség esetén ebből teljesít kifizetéseket a betétesek felé. A betéteseknek járó pénz kifizetésének nem lehet pénzügyi akadálya. Az Alap hitelt vehet fel (az MNB-től, vagy más intézménytől), a mely mögött a magyar állam garanciája áll.

Kifizetés feltételei:

1. Minden olyan névreszóló Ft-ban, euróban, valamint az OECD országok devizájában elhelyezett) betétre fizet, amelynél a tulajdonos személy szerint azonosítható. 2011-ben már a korábbi 50 000 euró helyett az OBA a kártalanításra jogosult ügyfelek részére a befagyott betétek tőkéje és kamata után egy személynek (magánszemély, jogi személy) egy hitelintézetnél legfeljebb 100 000 eurónak megfelelő forintösszegig fizet kártalanítást.

A kártalanítás értékhatárát a törvény euróban állapítja meg, a kifizetés azonban Magyarországon forintban történik. Ha a kártalanítás kifizetésére kerül sor, a betétes részére kifizetendő összeg megállapítása úgy történik, hogy az OBA az ötvenezer eurót a kártalanítás kezdő napját megelőző napon érvényes MNB devizaárfolyamon átszámítja forintra és a betétes betétjei után az így kapott forint összegig fizet kártalanítást.

2. Az Alap tagintézetei a hitelintézetek: bankok, takarék- és hitelszövetkezetek, valamint lakás-takarékpénztárak. A lízing cégek nem tartoznak ide. A bankok névre szóló kötvényeire, letéti jegyeire is kiterjed a védelem 2003. január 1-jétől.

Gyakori félreértés, hogy a biztosítási kifizetési határt úgy értelmezik, hogy az Alap a betétként elhelyezett tőkeösszegből ötvenezer eurónak megfelelő forintot és – azon felül – az utána járó szerződéses kamatot is kifizeti. Egy másik tévhit szerint csak a betét összegét, azaz a tőkét védi a betétbiztosítás, a kamatát már nem.

Ez nem így van! A törvény értelmében az értékhatár az a maximális összeg, amelyet az Alap egy banki ügyfélnek kifizethet. Ebbe beletartozik a folyószámlára befizetett tőkeösszeg, a lekötött betét, a vásárolt banki papír, biztosított kötvény stb. és azok esedékes kamatai is. Az Alap tehát a betétes ügyfél valamennyi – a fizetésképtelen bankkal szembeni – tőke- és kamatkövetelését összeadja, ám a kifizethető összeget a mindenkori értékhatár szerint maximálja.

A bankokat kötelezi a törvény arra, hogy csatlakozzanak az OBA-hoz, valamint arra, hogy a betéti okiratokon tüntessék fel az OBA védelmét.

A kártalanítás módja:

A kártalanítási kifizetés célja, hogy a betétesnek ne kelljen megvárnia a hitelintézet felszámolási eljárásának végét annak érdekében, hogy elhelyezett pénzének részét vagy egészét visszakaphassa, illetve akkor is hozzájusson betétjének összegéhez – természetesen a mindenkori kártalanítási összeghatárig -, ha arra a felszámolás során egyébként nem lenne fedezet.

A kártalanítási eljárásban minden kártalanításra jogosult személyre szóló “Elszámolási bizonylatot” kap, amelyen részletezve, betétenként vannak feltüntetve a kártalanítás összegei.
A kártalanítás összegét az OBA állapítja meg a fizetésképtelen hitelintézet adatállománya alapján.

A kártalanítási összeget a betétes többféle úton: banki úton (átutalással, bankfiókban készpénzben történő felvétellel, OBA betétbiztosítási kártyával) vagy postai átutalási csekken keresztül kaphatja meg.

Az OBA kártalanítás összege adott hitelintézetnél személyenként nem haladhatja meg a törvény szerinti ötvenezer eurót, illetve az annak megfelelő összegű, a kártalanítás kezdő időpontját megelőző napon érvényes MNB devizaárfolyamon átszámított forintot.

OBA Betétbiztosítási kártya

Az OBA 1998-ban vezette be a kártalanítás korszerű módját, a kártyás kifizetést. A korábban már alkalmazott megoldások – bankszámlára való utalás, postai átutalás, kifizető bank bevonásával készpénzes kifizetés – kiegészítésére dolgozták ki az OBA Betétbiztosítási kártyát, amelyet az OTP Bank Nyrt. és a Magyar Posta Zrt. bevonásával valósítanak meg. Ez a kifizetési eszköz áthidalja a korábbi módszerek korlátait, csökkenti a várakozási időt, a postahivatalokban elhelyezett POS terminálok és az OTP Bank POS, illetve bankjegykiadó automatái révén rugalmasabb, könnyen elérhető készpénzfelvételt tesz lehetővé.

Minden vélemény számít!

Név *
Email *
Weboldal